O nás

Jacobs Clean Energy s.r.o.

Ochrana a tvorba životního prostředí

Společnost Jacobs Clean Energy s.r.o. (v minulosti Amec Foster Wheeler s.r.o. a INVEST Projekt s.r.o.) vznikla v roce 1990 jako specializovaná firma se zaměřením na služby podnikům, investorům a státní správě, v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v České republice a státech EU. 

Jacobs Clean Energy s.r.o. je součástí sekce Critical Mission Solutions – International společnosti Jacobs a v rámci struktury společnosti je organizace zodpovědná za řízení operací v oblasti životního prostředí v regionu střední a východní Evropy.

Činnost společnosti je založena na odborné práci prostřednictvím svých expertů (15 stálých zaměstnanců), kteří jsou držiteli řady profesních osvědčení a autorizací. Společnost Jacobs Clean Energy s.r.o. řešila stovky projektů v průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších oborech.

Společnost Jacobs Clean Energy s.r.o. splňuje požadavky specifických standardů a souboru auditních kritérií dle ČSN EN ISO 9001:2008, čímž se Jacobs Clean Energy s.r.o. stává certifikovanou společností dle standardu ISO 9001. Certifikát vydaný společností LRQA naleznete zde a politiku kvality, kterou přijala celá mezinárodní společnost Jacobs zde.

„Vizí společností Jacobs Clean Energy s.r.o. je poskytnout našim zákazníkům služby vždy včas, spolehlivě a v nejvyšší kvalitě. Naší činností chceme přispívat k ekonomickému růstu a udržitelnému rozvoji ve všech odvětvích, při důsledném zohlednění a zhodnocení principů ochrany přírody a životního prostředí. Při realizaci našich projektů využíváme kompletní portfolium schopností a znalostí jak naší české pobočky Jacobs Clean Energy s.r.o., tak celé společnosti Jacobs. působící ve více než 50 zemích světa a přejímáme zodpovědnost za dobré jméno celé společnosti.“

– Petr Vymazal, Ředitel společnosti Jacobs Clean Energy s.r.o.

Jacobs Clean Energy s.r.o.

Životní prostředí na prvním místě

  Naše vize

  Vize společnosti je její dlouhodobá ambice a/nebo cíl. Vyjadřuje to, čeho chce společnost dosáhnout, druh práce, kterou chce dělat, a druh společnosti, kterou chce být.

  Jsme první společností, která zpracovala EIA v České republice. Naší vizí je být leadrem v poskytování poradenských služeb a řízení projektů u technicky nejnáročnějších záměrů v oblasti životního prostředí v České republice.

  Chceme, aby Jacobs Clean Energy s.r.o. byla úspěšná a rostoucí společnost, a proto je pro nás důležité, aby všichni naši zaměstnanci pochopili naši vizi, věřili jí a sdíleli naše hodnoty.

  Naše strategie

  • Upevnit a trvale zlepšovat náš vztah s klíčovými klienty,
  • Přizpůsobovat naše služby aktuálním trendům, klást důraz na komunikaci a požadavky klienta,
  • Integrovat naše činnosti s dalšími pobočkami Jacobs, pro rozšíření portfolia a rozvoj optimální nabídky pro nové i existující trhy,
  • Udržovat diverzitu pracovního týmu,
  • Zvyšovat kvalifikaci pracovníků,
  • Udržet si významné postavení na trhu v oblasti životního prostředí.

  Organizační struktura

  Jacobs Clean Energy s.r.o. je součástí sekce Critical Mission Solutions – International společnosti Jacobs a v rámci struktury společnosti je organizace zodpovědná za realizaci projektů v oblasti souvisejících se životním prostředí v regionu střední a východní Evropy.

  Více o Jacobs najdete na: www.jacobs.com/about

   

  Politika kvality

  Naším závazkem v oblasti kvality je uspokojení
  zákazníků prostřednictvím našich hodnot

   Politika kvality

   Kvalifikovaný dodavatel