Jacobs Clean Energy s.r.o.

Služby v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Kontaktujte násO nás

Ochrana a tvorba životního prostředí

Jacobs Clean Energy s.r.o. se specializuje na služby v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, a to ve všech oborech – průmyslu, energetice, dopravě, obchodu, logistice, hornické činnosti, odpadovém hospodářství a dalších.

Zkušenosti získáváme již od roku 1990

Odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti, získávané již od roku 1990, nám umožňují poskytovat konkrétní řešení pro specifické problémy v dané oblasti, možnost hledat varianty a být flexibilní u jednotlivých záměrů.

Máme tým zkušených specialistů

Pro pokrytí jednotlivých oblastí životního prostředí zaměstnáváme řadu pracovníků s různou specializací. Pro naše služby vlastníme potřebné profesní osvědčení a autorizace.

Nejen ČR, ale i EU a ostatní státy světa

Společnost Jacobs má ve většině zemí místní zastoupení, jsme tedy schopni splnit požadavky nejen na komunikaci se zákazníkem v ČR, ale i nabídnout místní zkušenosti dané země a zázemí lokální společnosti.

Naše služby

Pro naše klienty zajistíme tyto služby:

  • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
  • posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací (ÚPD) a koncepcí na životní prostředí (SEA),
  • hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (SIA),
  • hlukové studie, ochrana proti hluku, autorizované měření hluku a vibrací,
  • rozptylové studie, odborné posudky,
  • posuzování vlivů na veřejné zdraví, zdravotní rizika,
  • hodnocení vlivů na lokality Natura 2000,
  • biologické hodnocení, biologický průzkum,
  • dendrologický průzkum, inventarizace zeleně,
  • krajinný ráz, vizualizace,
  • integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),
  • aplikovaná geologie a hydrogeologie, staré ekologické zátěže, analýza rizik, sanace, ekologická újma,
  • jaderná energetika (konzultace, transfer know–how, analýzy, bezpečnostní hodnocení, poradenství)

  Certifikáty

  Pro pokrytí jednotlivých oblastí životního prostředí zaměstnáváme řadu pracovníků s různou specializací. Pro naše služby vlastníme profesní osvědčení a autorizace. Naši zaměstnanci prochází příslušnými školeními a kurzy.

  Současné projekty

  Na čem nyní pracujeme

  Vizí společností Jacobs Clean Energy s.r.o. je poskytnout naším zákazníkům služby vždy včas, spolehlivě a v nejvyšší kvalitě. Naší činností chceme přispívat k ekonomickému růstu a udržitelnému rozvoji ve všech odvětvích, při důsledném zohlednění a zhodnocení principů ochrany přírody a životního prostředí.

   • PK Park Teplice – zpracování dokumentace EIA,
   • EIA oznámení pro velké průmyslové zóny a logistická centra (Brno, Praha, Jihlava, …),
   • EIA oznámení pro velké rezidenční a retail komplexy (Brno, …),
   • VMO Brno – Tomkovo náměstí, Rokytova – technická podpora, měření hluku, hlukové studie
   • Hlukové a rozptylové studie pro silnice, dálniční okruhy a bioplynové stanice,
   • Odborné posudky v souladu s požadavkem zákona o ochraně ovzduší,

   … a mnoho dalších projektů.

    Reference

    Výběr projektů, na kterých jsme pracovali

    Na trhu se pohybujeme již od roku 1990. Vždy jsme zajišťovali komplexní služby v oblasti životního prostředí a snažili se přizpůsobit aktuálním požadavkům trhu. Ve všech oborech lze naše reference počítat na desítky či stovky.

    Nová Zbrojovka s.r.o.

    Projekt: Nová Zbrojovka – jižní zóna

    Typ projektu: komerční výstavba

    Lokalita: Brno, Jihomoravský kraj

    Typ práce: oznámení EIA, hluková a rozptylová studie

    Rok: 2021

    ČEZ a.s.

    Projekt: Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

    Typ projektu: energetika

    Lokalita: Dukovany, kraj Vysočina

    Typ práce: dokumentace EIA

    Rok: 2016

    ŘSD ČR

    Projekt: Dálnice D3, stavba 0311, Třebonín – Kaplice – nádraží

    Typ projektu: dopravní stavby

    Lokalita: Jihočeský kraj

    Typ práce: dokumentace EIA

    Rok: 2017