Naše služby

Přehled služeb

Zajímá vás co umíme?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.

EIA - posuzování vlivů na životní prostředí

SEA - posouzení strategických dokumentů na životní prostředí a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj

Jaderná energetika – konzultace, analýzy, poradenství

Technická podpora zahraničním klientům a investorům

Hlukové studie, měření hluku

Rozptylové studie a odborné posudky

Aplikovaná geologie a hydrogeologie, staré ekologické zátěže, analýza rizik, sanace, ekologická újma

HIA - posuzování vlivů na veřejné zdraví

Biologické hodnocení

NATURA 2000 hodnocení vlivů na lokality

Krajinný ráz, vizualizace

Dendrologický průzkum, inventarizace zeleně

IPPC - žádosti integrované prevence

Územní plánování - cesta pro rozvoj regionu

Ekologický outsourcing pro podniky a obce, podniková ekologie, odpadové hospodářství,provozní plány

Energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov

Zpracování žádostí o dotace z fondů Evropské unie

Exportní EIA

Přehled služeb

Pro naše klienty zajistíme tyto služby:

 • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA),
 • posuzování vlivů územně plánovacích dokumentací (ÚPD) a koncepcí na životní prostředí (SEA),
 • hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (SIA),
 • hlukové studie, ochrana proti hluku, autorizované měření hluku a vibrací,
 • rozptylové studie, odborné posudky,
 • posuzování vlivů na veřejné zdraví, zdravotní rizika,
 • hodnocení vlivů na lokality Natura 2000,
 • biologické hodnocení, biologický průzkum,
 • dendrologický průzkum, inventarizace zeleně,
 • krajinný ráz, vizualizace,
 • integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC),
 • aplikovaná geologie a hydrogeologie, staré ekologické zátěže, analýza rizik, sanace, ekologická újma,
 • jaderná energetika (konzultace, transfer know–how, analýzy, bezpečnostní hodnocení, poradenství)

Naše specializace

Jsme držiteli těchto autorizací a odborných osvědčení:

 • Autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • Autorizace ke zpracování rozptylových studií a odborných posudků podle zákona č. 201/2012 Sb.
 • Autorizace k posuzování vlivů záměrů a koncepcí na lokality Natura 2000 podle zákona č. 114/1992 Sb.
 • Osvědčení odborně způsobilé osoby (OZO) podle zákona č. 76/2002 Sb.
 • Osvědčení odborné způsobilosti pro geologické práce podle vyhlášky č. 206/2001 Sb.

Jacobs Clean Energy s. r. o.

Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.