Certifikáty

Školíme se

Abychom byli nejlepší v tom, co děláme

Pro pokrytí jednotlivých oblastí životního prostředí zaměstnáváme řadu pracovníků s různou specializací. Pro naše služby vlastníme profesní osvědčení a autorizace. Naši zaměstnanci prochází příslušnými školeními a kurzy. Na naše autorizace a certifikáty se můžete podívat níže.

Autorizace EIA S. Postbiegl

Osvědčení o autorizaci k posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP

Autorizace EIA J. Nezvalová

Osvědčení o autorizaci k posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP

Autorizace EIA J. Kurajdová - Slovensko

Osvědčení o autorizaci k posuzování vlivů na životní prostředí (Slovensko)

Autorizace Rozptylové studie Bartoš

Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií

Autorizace Odborné posudky Bartoš

Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší

Osvědčení Sanační geologie

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru Sanační geologie

PD Certificate

Certifikát týkající se programu strategického plánování a čištší produkce

IPPC-OZO

Osvědčení o odborné způsobilosti k poskytování odborných vyjádření IPPC-OZO

Autorizace Exportní EIA

Osvědčení o způsobilosti k posuzování vlivů investic na životní prostředí – exportní EIA

Auditor životního prostředí EPOS

Certifikát auditora životního prostředí EPOS – ing. Stanislav Postbiegl