Zpracování žádostí o dotace z fondů Evropské unie

Dosáhněte na dotace pro váš region

Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřela řada možností na získání finanční podpory ze strukturálních a dalších fondů EU pro podnikatelský i veřejný sektor. Rokem 2014 jsme vstoupili do třetího programového období, které skončí v roce 2020 a za tuto dobu může Česká republika na své projekty získat až 24 miliard eur. Jak se ukázalo v minulých letech, zájem České republiky na maximálním vyčerpání přidělených peněz je značný a podpora zájemců o dotaci výrazně vzrostla. Nicméně stále zůstává, že základními kameny pro zisk dotace je kvalitně zpracovaná žádost se všemi náležitostmi a následná administrace projektu v souladu se stanovenými podmínkami. Kontrola projektů a vykazování naplňování závazků je ze strany kontrolních orgánů čím dál přísnější a preciznější.

 

Naše společnost Vám pomůže získat finanční prostředky pro projekty:

Operační program Životní prostředí

 • vodohospodářská u infrastruktura měst a obcí,
 • projekty omezování znečištění ovzduší a snižování emisí,
 • projekty řešící odpadové hospodářství,
 • revitalizace zeleně, vodních toků, podpora biodiverzity,
 • zateplování obecních objektů a obnovitelné zdroje energie,
 • projekty řešící omezování průmyslové znečištění.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • optimalizace nakládání s energií,
 • nové energetické zdroje a rozvoj energetické infrastruktury,
 • využití obnovitelných zdrojů energie,
 • využití nejlepších dostupných technologií v energetické oblasti (tzv.BAT).

Nabízíme:

 • Vytipování vhodného programu podpory dle záměrů klienta
 • Návrh strategie a podmínek pro získání finanční podpory
 • Odborné posouzení podkladů a záměrů dodaných klientem, pomoc při optimalizaci výchozích podmínek
 • Zpracování žádosti o podporu a všech souvisejících příloh a studií (Studie proveditelnosti, CBA …)
 • Komplexní administraci schvalování žádosti o dotaci od jejího podání až po vydání registračního listu
 • Veškeré konzultace s řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem

Profesionální servis

Všechny služby zajišťujeme komplexně. Smyslem naší práce je pomoci klientům se orientovat v množství informací a předpisů k dané problematice, protože v náročných podmínkách posuzování žádostí uspějí jen ti nejlépe informovaní a připravení.

Disponujeme týmem pracovníků s potřebnou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zpracujeme nabídku podle zaslaných podkladů nebo na základě osobní návštěvy. Společnost má zavedený systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2000, recertifikovaný na 9001: 2008.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.