Jaderná energetika – konzultace, analýzy, poradenství

Jaderná energetika – konzultace, transfer know – how, analýzy, bezpečnostní hodnocení, poradenství

Společnost Jacobs podporuje stovky jaderných programů ve světě a disponuje více než 60letými zkušenostmi ve všech oborech jaderné energetiky v rámci celého životního cyklu jaderného zařízení. Projektovala na 30 jaderných reaktorů především ve Velké Británii, ale také v Itálii a Japonsku.

Mezi naše zákazníky patří např. EDF Energy, AECL, ENEC, ITER, AWE, Rolls Royce, NII, US NRC, U.S. Department of Energy, BAE, Sellafield Ltd, Magnox Ltd and Dounreay Site Restoration Ltd., Japan’s Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation, ČEZ, Enel, JESS, JAVYS, Slovenské elektrárne, Eskom, S.N. Nuclearelectrica S.A., CERN, LLW Repository Ltd a řada dalších.

Našimi klienty jsou provozovatelé, dodavatelé i dozorné orgány.

Stejně jako v jiných oborech, patří i v jaderné energetice mezi naše výhody dlouholetá zkušenost, víceprofesnost, orientace na zákazníka a nezávislost na provozovatelích a výrobcích jaderních zařízení. Našimi klienty jsou provozovatelé, dodavatelé i dozorné orgány.

Naše společnost Jacobs Clean Energy s.r.o. působí nejen na tuzemském trhu, ale účastní se i řady úspěšných projektů v zahraničí.

  Nabízíme:

  • posuzování vlivů na životní prostředí – jaderná EIA,
  • zpracování koncepcí a technických specifikací,
  • bezpečnostní analýzy, hodnocení a bezpečnostní zprávy,
  • koordinaci zapojení českých a slovenských organizací do mezinárodních projektů,
  • transfer know-how ze všech oblastí souvisejících s využíváním jaderné energie zejména z Velké Británie, Kanady, Jižní Afriky a USA,
  • rizikové analýzy,
  • ostatní projekty v jaderné oblasti.

  Jednou z hlavních oblastí působení naší firmy je hodnocení vlivů jaderných zařízení na životní prostředí. Mezi nejvýznamnější projekty patřily EIA pro Temelín 1,2, mezinárodní EIA pro Temelín 1,2, všechny sklady vyhořelého jaderného paliva, posouzení širších koncepčních návrhů nových jaderných zdrojů, EIA pro nový zdroj v Temelíně, EIA pro sklad jaderného paliva Kozloduy (Bulharsko), hodnocení vlivu zvýšení výkonu JE Dukovany na životní prostředí, EIA pro nový jaderný zdroj v Dukovanech či EIA pro nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku.

  Naše společnost dále nabízí zpracování a posuzování studií expozice v důsledku uvolňování radionuklidů do životního prostředí z externího zdroje záření. K těmto studiím využíváme výpočtový program MicroShield, který patří mezi široce používaný v této oblasti hodnocení. MicroShield je použitelný hlavně pro analýzy, které zahrnují konstrukci kontejnerů a následné stínění, odhad dávkové radiační expozice, výběr dočasných stínění v průběhu likvidace nebo údržby zařízení obsahujících radioaktivní látky a nebo odhad expozice při práci na úložišti radioaktivních odpadů.

  Vzhledem k úzkému provázání s naší mateřskou společností je nám poskytnuto know-how a zázemí, které otevírá možnosti naší spolupráce na dalších projektech zahrnujících celý životní cyklus jaderné elektrárny. Naše mateřská firma se podílela například na bezpečnostním auditu JE Dukovany na počátku 90. let, vypracovala technické specifikace pro rekonstrukci SKŘ JE Dukovany a Bohunice V2 posuzovala jako nezávislý expert Postupy pro řešení havarijních stavů vypracované JE Dukovany a firmou Westinghouse. Zpracovali jsme pilotní projekt pro rekonstrukci Design Basis pro JE Bohunice V2. V současnosti se podílíme na projektu rekonstrukce Design Basis a ověření dokumentace Design Basis pro JE Dukovany.

  Dalšími důležitými oblastmi, jsou bezpečnostní zprávy a rizikové analýzy jaderných zařízení. Zpracovali jsme Metody a kritéria pro bezpečnostní hodnoceí PSR Temelín a rovněž jsme v rámci PSR Temelín prováděli bezpečnostní hodnocení: Oblast 7 – Analýzy rizika, Oblast 10 – Organizace a řízení a Oblast 12 – Lidský faktor, dále zpracování dílčích částí bezpečnostní zprávy JE Dukovany pro zvýšený výkon či analýzu rizik obnovy SKŘ JE Dukovany.

   

  V jaderné energetice dále nabízíme případně poskytujeme transfer know how v následujících oblastech:

  • Studie proveditelnosti (Feasibility studies), Architect & Owner Engineering,
  • tvorba a aktualizace bezpečnostních zpráv, Periodic Safety Review,
  • projekt management, Technické specifikace, Limity a podmínky,
  • koncepce řízení stárnutí JE, řízení stárnutí kabeláže a prodlužování životnosti,
  • nakládání s jadernými odpady,
  • optimalizace řízení odstávek, Analýza a zkracování kritické cesty odstávky,
  • seismická PSA a PSA Level 3,
  • detailní ergonomické analýzy a human factor analýzy,
  • specifická bezpečnostní hodnocení problémových oblastí (Safety Cases),
  • analýzy nepřesností v uvažovaných bezpečnostních analýzách a jejich využití pro zvýšení výkonu jaderných zařízení,
  • projektování pokročilých palivových vsázek (směsné zóny, 18 měsíční kampaň),
  • aplikace Cost Benefit – Reliability Centred Maintenance (RSM) metody,
  • transfer know-how a poradenství pro obnovování provozních licencí,
  • vyřazování jaderných elektráren z provozu,
  • dekontaminace.

  Jacobs Clean Energy s. r. o.

  Svým zákazníkům jsme schopni zajistit nadstandardní servis, k němuž máme veškeré profesionální zázemí a know-how, dané dlouholetou činností v oboru. Zaměstnáváme osoby s autorizací na posuzování vlivů na životní prostředí a odborníky na všechny hlavní složky životního prostředí.

  Pokud víte (nebo se domníváte), že Váš plán, strategie nebo dokument bude podléhat posouzení vlivů na udržitelný rozvoj, kontaktujte nás, a to nejlépe již v raných fázích Vašeho projektu. Určitě Vám můžeme pomoci.