Vedení společnosti

Ing. Petr VYMAZAL

Ředitel společnosti

+420 725 607 970

+420 543 428 312

vymazal@jacobscz.cz

petr.vymazal@jacobs.com

EIA – posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Stanislav POSTBIEGL

Vedoucí projektů

+420 725 607 978

postbiegl@jacobscz.cz

Ing. Pavel MITEV

Vedoucí projektů

+420 725 607 974

mitev@jacobscz.cz

Mgr. Jana Švábová NEZVALOVÁ

Vedoucí projektů

+420 725 607 977

nezvalova@jacobscz.cz

SEA – posuzování koncepcí na životní prostředí

Mgr. Jana Švábová NEZVALOVÁ

Vedoucí projektů

+420 725 607 977

nezvalova@jacobscz.cz

Ing. Pavel MITEV

Vedoucí projektů

+420 725 607 974

mitev@jacobscz.cz

Hlukové studie, měření hluku

RNDr. Tomáš BARTOŠ, Ph.D.

Vedoucí projektů

+420 725 607 967

bartos@jacobscz.cz

Rozptylové studie a odborné posudky

RNDr. Tomáš BARTOŠ, Ph.D.

Vedoucí projektů

+420 725 607 967

bartos@jacobscz.cz

Jaderná energetika – konzultace, analýzy, bezpečnostní hodnocení, radiační ochrana, nakládání s RaO

Ing. Petr VYMAZAL

Ředitel společnosti, Vedoucí projektů v jaderné energetice

+420 725 607 970

vymazal@jacobscz.cz

Ing. Jan VAĽOČÍK

Specialista pro jadernou energetiku

+420 725 603 061

valocik@jacobscz.cz

Ing. Lucie SCIPLE

Mezinárodní projekty, držitel autorizace v oblasti sanační geologie, analýza rizik, Radiační vlivy na ŽP

+420 608 245 604

lucie.sciple@jacobs.com

Ing. Michal STEHLÍK

Specialista pro jadernou energetiku

+420 725 607 972

stehlik@jacobscz.cz

Ing. Petr MYNÁŘ

Specialista životního prostředí, Specialista v jaderné energetice

+420 543 428 311

mynar@jacobscz.cz

Územní plánování

Ing. arch. Pavel ŠEMORA

Vedoucí projektů

+420 774 738 101

semora@jacobscz.cz

Ostatní specialisté

RNDr. Jitka HEIKENWÄLDEROVÁ Ph.D.

Vedoucí projektů
Specialista na EIA, liniové stavby, odpadové hospodářství a dotační možnosti v ŽP

+420 725 607 968

heikenwalderova@jacobscz.cz

Ing. Kateřina MAŘÍKOVÁ

Specialistka životního prostředí
Specialista na EIA, dendrologické průzkumy, inventarizace zeleně, liniové stavby

+420 725 607 971

marikova@jacobscz.cz

Mgr. Katarína VYSLOUŽILOVÁ

Specialistka životního prostředí
Specialista na EIA, environmentální posuzování, management kvality, biologické a dendrologické průzkumy

+420 725 607 973

vyslouzilova@jacobscz.cz

Ing. Lukáš DOKULIL

Specialista na hlukové studie, měření hluku, IPPC a hodnocení rizik (včetně ekologické újmy)

+420 725 607 975

dokulil@jacobscz.cz

Ing. Radek ZEMAN

Specialista na rozptylové studie
Specialista pro jadernou energetiku

+420 725 607 969

zeman@jacobscz.cz

Marie LACINÁ

Vedoucí administrativy
Sekretariát

+420 606 089 264

lacina@jacobscz.cz

Bc. Stanislava KLUCKÁ

Administrativní podpora – ORACLE
Sekretariát

+420 608 633 304

klucka@jacobscz.cz

Ing. Jana ZAJÍČKOVÁ, Ph.D.

Specialista životního prostředí
Držitel autorizace EIA pro SR, specialista na liniové stavby, krajinný ráz

+420 543 428 311

Mgr. Eliška STOFFEROVÁ

Specialista životního prostředí
Specialista na hodnocení rizik ekologické újmy a dotační možnosti v ŽP

stofferova@jacobscz.cz